All Relations between Alzheimer Disease and nlrp3

Publication Sentence Publish Date Extraction Date Species
Weam W Ibrahim, Krystyna Skalicka-Woźniak, Barbara Budzyńska, Nesrine S El Saye. NLRP3 inflammasome inhibition and M1-to-M2 microglial polarization shifting via scoparone-inhibited TLR4 axis in ovariectomy/D-galactose Alzheimer's disease rat model. International immunopharmacology. vol 119. 2023-05-03. PMID:37137264. nlrp3 inflammasome inhibition and m1-to-m2 microglial polarization shifting via scoparone-inhibited tlr4 axis in ovariectomy/d-galactose alzheimer's disease rat model. 2023-05-03 2023-08-14 rat
Dongyuan Zhang, Yu Zhang, Jirong Pan, Jingjing Cao, Xiuping Sun, Xianglei Li, Ling Zhang, Chuan Qi. Degradation of NLRP3 by p62-dependent-autophagy improves cognitive function in Alzheimer's disease by maintaining the phagocytic function of microglia. CNS neuroscience & therapeutics. 2023-04-19. PMID:37072933. degradation of nlrp3 by p62-dependent-autophagy improves cognitive function in alzheimer's disease by maintaining the phagocytic function of microglia. 2023-04-19 2023-08-14 Not clear
Dongyuan Zhang, Yu Zhang, Jirong Pan, Jingjing Cao, Xiuping Sun, Xianglei Li, Ling Zhang, Chuan Qi. Degradation of NLRP3 by p62-dependent-autophagy improves cognitive function in Alzheimer's disease by maintaining the phagocytic function of microglia. CNS neuroscience & therapeutics. 2023-04-19. PMID:37072933. activation of the nlrp3 inflammasome promotes microglia to secrete inflammatory cytokines and induce pyroptosis, leading to impaired phagocytic and clearance functions of microglia in alzheimer's disease (ad). 2023-04-19 2023-08-14 Not clear
Joseph Magagnoli, Praveen Yerramothu, Kameshwari Ambati, Tammy Cummings, Joseph Nguyen, Claire C Thomas, Shao-Bin Wang, Kaitlyn Cheng, Maksud Juraev, Roshni Dholkawala, Ayami Nagasaka, Meenakshi Ambati, Yosuke Nagasaka, Ashley Ban, Vidya L Ambati, S Scott Sutton, Bradley D Gelfand, Jayakrishna Ambat. Reduction of human Alzheimer's disease risk and reversal of mouse model cognitive deficit with nucleoside analog use. medRxiv : the preprint server for health sciences. 2023-03-30. PMID:36993694. innate immune signaling through the nlrp3 inflammasome has been implicated in the pathogenesis of alzheimer's disease (ad), the most prevalent form of dementia. 2023-03-30 2023-08-14 mouse
Shuangxue Han, Zhijun He, Xia Hu, Xiaoqian Li, Kaixin Zheng, Yingying Huang, Peng Xiao, Qingguo Xie, Jiazuan Ni, Qiong Li. Inhibiting NLRP3 Inflammasome Activation by CY-09 Helps to Restore Cerebral Glucose Metabolism in 3×Tg-AD Mice. Antioxidants (Basel, Switzerland). vol 12. issue 3. 2023-03-29. PMID:36978970. the reduction of the cerebral glucose metabolism is closely related to the activation of the nod-like receptor protein 3 (nlrp3) inflammasome in alzheimer's disease (ad); however, its underlying mechanism remains unclear. 2023-03-29 2023-08-14 mouse
Xiaolu Zhang, Ziyu Wang, Yujia Zheng, Qun Yu, Miao Zeng, Liding Bai, Lin Yang, Maojuan Guo, Xijuan Jiang, Jiali Ga. Inhibitors of the NLRP3 inflammasome pathway as promising therapeutic candidates for inflammatory diseases (Review). International journal of molecular medicine. vol 51. issue 4. 2023-03-24. PMID:36960868. however, the aberrant activation of the nlrp3 inflammasome has been linked to various inflammatory diseases, including atherosclerosis, ischemic stroke, alzheimer's disease, diabetes mellitus and inflammatory bowel disease. 2023-03-24 2023-08-14 Not clear
Possemato Elena, La Barbera Livia, Nobili Annalisa, Krashia Paraskevi, D'Amelio Marcell. The role of dopamine in NLRP3 inflammasome inhibition: implications for neurodegenerative diseases. Ageing research reviews. 2023-03-09. PMID:36893920. the persistent and uncontrolled nlrp3 inflammasome activation has a leading role during the pathophysiology of neuroinflammation in age-related neurodegenerative diseases such as parkinson's (pd) and alzheimer's (ad). 2023-03-09 2023-08-14 Not clear
Dhanshree Jha, Erik N T P Bakker, Rahul Kuma. Mechanistic and therapeutic role of NLRP3 inflammasome in the pathogenesis of Alzheimer's Disease. Journal of neurochemistry. 2023-02-21. PMID:36802053. mechanistic and therapeutic role of nlrp3 inflammasome in the pathogenesis of alzheimer's disease. 2023-02-21 2023-08-14 Not clear
Dhanshree Jha, Erik N T P Bakker, Rahul Kuma. Mechanistic and therapeutic role of NLRP3 inflammasome in the pathogenesis of Alzheimer's Disease. Journal of neurochemistry. 2023-02-21. PMID:36802053. the current review article will highlight the various mechanisms by which activation of nlrp3 inflammation occurs during alzheimer's disease, and how it influences neuroinflammation, neurodegeneration and cognitive impairment. 2023-02-21 2023-08-14 Not clear
Charlotte Braatz, Max P Komes, Kishore Aravind Ravichandran, Matheus Garcia de Fragas, Angelika Griep, Stephanie Schwartz, Róisín M McManus, Michael T Henek. NLRP3-directed antisense oligonucleotides reduce microglial immunoactivities in vitro. Journal of neurochemistry. 2023-02-17. PMID:36799439. alzheimer's disease (ad) is associated with the cerebral deposition of amyloid-β (aβ) peptide, which leads to nlrp3 inflammasome activation and subsequent release of interleukin-1β (il-1β) and interleukin-18 (il-18). 2023-02-17 2023-08-14 human
Yang Deng, Si-Yu Wang, Qing-Guang Wang, Zhao-Han Xu, Qiang Peng, Shuai-Yu Chen, Lin Zhu, Ying-Dong Zhang, Rui Dua. AVE 0991 Suppresses Astrocyte-Mediated Neuroinflammation of Alzheimer's Disease by Enhancing Autophagy. Journal of inflammation research. vol 16. 2023-02-09. PMID:36755969. our previous study has shown that ave 0991, a nonpeptide analogue of ang-(1-7), ameliorates cognitive decline and inhibits nlrp3 inflammasome of astrocytes in alzheimer's disease model mice. 2023-02-09 2023-08-14 mouse
Wenjia Lin, Zhao Li, Guangfeng Liang, Runjin Zhou, Xiaoyan Zheng, Rongrong Tao, Qingwei Huo, Chengfu Su, Min Li, Nenggui Xu, Chunzhi Tang, Ju-Xian Son. TNEA therapy promotes the autophagic degradation of NLRP3 inflammasome in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease via TFEB/TFE3 activation. Journal of neuroinflammation. vol 20. issue 1. 2023-02-03. PMID:36732771. tnea therapy promotes the autophagic degradation of nlrp3 inflammasome in a transgenic mouse model of alzheimer's disease via tfeb/tfe3 activation. 2023-02-03 2023-08-14 mouse
Wenjia Lin, Zhao Li, Guangfeng Liang, Runjin Zhou, Xiaoyan Zheng, Rongrong Tao, Qingwei Huo, Chengfu Su, Min Li, Nenggui Xu, Chunzhi Tang, Ju-Xian Son. TNEA therapy promotes the autophagic degradation of NLRP3 inflammasome in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease via TFEB/TFE3 activation. Journal of neuroinflammation. vol 20. issue 1. 2023-02-03. PMID:36732771. the impairment in the autophagy-lysosomal pathway (alp) and the activation of nlr family pyrin domain containing 3 (nlrp3) inflammasome represent two molecular events leading to neurodegeneration and neuroinflammation in alzheimer's disease (ad), a devastating neurodegenerative disorder without a cure. 2023-02-03 2023-08-14 mouse
Zhiyou Yang, Junxin Liu, Shuai Wei, Jiahang Deng, Xinyue Feng, Shucheng Liu, Mingxin Li. A novel strategy for bioactive natural products targeting NLRP3 inflammasome in Alzheimer's disease. Frontiers in pharmacology. vol 13. 2023-01-26. PMID:36699095. a novel strategy for bioactive natural products targeting nlrp3 inflammasome in alzheimer's disease. 2023-01-26 2023-08-14 Not clear
Felix Oluwasegun Ishabiyi, James Ogidi, Baliqis Adejoke Olukade, Chizoba Christabel Amorha, Lina Y El-Sharkawy, Chukwuemeka Calistus Okolo, Titilope Mary Adeniyi, Nkechi Hope Atasie, Abdulwasiu Ibrahim, Toheeb Adewale Balogu. Computational Evaluation of Azadirachta indica-Derived Bioactive Compounds as Potential Inhibitors of NLRP3 in the Treatment of Alzheimer's Disease. Journal of Alzheimer's disease : JAD. 2023-01-23. PMID:36683510. computational evaluation of azadirachta indica-derived bioactive compounds as potential inhibitors of nlrp3 in the treatment of alzheimer's disease. 2023-01-23 2023-08-14 Not clear
Heping Shen, Hongyan Pei, Liping Zhai, Qiaobing Guan, Genghuan Wan. Aurantiamide suppresses the activation of NLRP3 inflammasome to improve the cognitive function and central inflammation in mice with Alzheimer's disease. CNS neuroscience & therapeutics. 2023-01-11. PMID:36627760. aurantiamide suppresses the activation of nlrp3 inflammasome to improve the cognitive function and central inflammation in mice with alzheimer's disease. 2023-01-11 2023-08-14 mouse
Sushanth Kumar, Sakar Budhathoki, Christopher B Oliveira, August D Kahle, O Yipkin Calhan, John R Lukens, Christopher D Deppman. Role of the Caspase-8/RIPK3 axis in Alzheimer's disease pathogenesis and Aβ-induced NLRP3 inflammasome activation. JCI insight. 2023-01-05. PMID:36602874. role of the caspase-8/ripk3 axis in alzheimer's disease pathogenesis and aβ-induced nlrp3 inflammasome activation. 2023-01-05 2023-08-14 mouse
b' Yunzhu Yang, Jiafa Zhang, Canhong Yang, Bo Dong, Yanhong Fu, Yuanyuan Wang, Ming Gong, Tao Liu, Pingming Qiu, Weibing Xie, Tianming L\\xc3\\xb. Sulforaphane attenuates microglia-mediated neuronal damage by down-regulating the ROS/Autophagy/NLRP3 signal axis in fibrillar A\\xce\\xb2-activated microglia. Brain research. 2022-12-20. PMID:36539049.' the neuroinflammatory hypothesis of alzheimer's disease (ad) posits that amyloid-beta (aβ) phagocytosis along with subsequent lysosomal damage and nlrp3 inflammasome activation plays important roles in aβ-induced microglia activation and microglia-induced neurotoxicity. 2022-12-20 2023-08-14 Not clear
Arjuna Abitbol, Brody Mallard, Evelin Tiralongo, Joe Tiralong. Mushroom Natural Products in Neurodegenerative Disease Drug Discovery. Cells. vol 11. issue 23. 2022-12-11. PMID:36497196. neuroinflammation is a common feature of neurodegenerative diseases such as alzheimer's disease, parkinson's disease, huntington's disease, and multiple sclerosis, and is associated with the activation of the nlrp3 inflammasome, which in turn leads to neurodegeneration. 2022-12-11 2023-08-14 Not clear
Elifcan Taşdelen, Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Sabiha Tezcan, Eray Yalap, Ayşe Petek Bingöl, Nüket Yürür Kutla. Determination of miR-373 and miR-204 levels in neuronal exosomes in Alzheimer's disease. Turkish journal of medical sciences. vol 52. issue 5. 2022-11-24. PMID:36422510. nlrp3 inflammasome activation has been known to be involved in the etiology and progression of alzheimer's disease (ad). 2022-11-24 2023-08-14 human